معرفی شرکت

    شرکت مهندسی فنـاوری اطلاعات کتیبـه کوروش کبیر با توجه به نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و تسهیل دسترسی به دانش، فعالیت خود را با هدف اعتلای صنایع کشور از طریق تولید، تسهیل و بومی سازی کاربردها و مهارتهای تکنولوژی IT آغاز نموده و در گام اول با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مشاورین خبره در دو حوزه ی مهندسی قضایی و مهندسی کامپیوتر اقدام به طراحی ، تولید و عرضه ی نسل نوین سیستم ها و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عموم جامعه و بالاخص جامعه حقوقی و قضایی کشور نموده است .

 

  : خط مشی های اساسی شرکت

  • تحقیق و پژوهش مداوم در اصول ، تکنیک ها و ابزار های نوین فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
  • ارائه سیستم های کاربردی و موثر IT   در جهت بروز رسانی و ارتقا عملکرد صنایع و مشاغل در کشور
  • تقویت دانش مهندسی قضایی و توانمند سازی جامعه حقوقی کشور بر اساس فناوری های نوین
  • بروز رسانی مداوم محصولات و ارتقای خدمات پشتیبانی پس از فروش در جهت تکمیل و تتمیم سرویس های ارائه شده

 

فرازهایی از متن کتیبه کوروش کبیر:

    اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت وبه او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.

من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغل را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند.

... از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه بر عهده گرفته ام موفق گرداند